Harvey Disaster Relief: Find out what's being done and how you can help.

See More
Back to All Sermons

October 21, 2017 / Dagoberto Martinez

Valor #4 - El Valor De Temer

Sermónes en Español

Para información, mandar, enviar por correo electrónico Dagoberto Martinez, el teléfono 817.581.3320.

Nov 11

VALOR #8 - El Valor De Escoger

Speaker: Dagoberto Martinez

Nov 04

VALOR #6 - El Valor De Marchar

Speaker: Dagoberto Martinez

Oct 28

VALOR #5 - El Valor De Rendirse

Speaker: Dagoberto Martinez

Oct 21

Valor #4 - El Valor De Temer

Speaker: Dagoberto Martinez

Oct 14

Valor #3 - El Valor De Cruzar

Speaker: Dagoberto Martinez

Oct 07

VALOR #2-En Valor De Saber

Speaker: Dagoberto Martinez

Sep 30

VALOR #1-El Valor de Poseer

Speaker: Dagoberto Martinez